top of page

Privatlivspolitik

Hos Kovalum® tror vi stærkt på at beskytte fortroligheden af de personlige oplysninger, vi indsamler i forretningsøjemed om vores kunder. Med dette formål har vi fastlagt vores privatlivspolitik. Derudover har vi udviklet privatlivsprincipper for at guide os i fortolkningen og anvendelsen af vores privatlivspolitik. Vi har også privatlivsretningslinjer for at beskytte besøgendes privatliv på vores hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer vedrørende privatliv, bedes du kontakte os på info@kovalum.com.

Hos Kovalum tror vi også stærkt på at beskytte fortroligheden af de personlige oplysninger, vi indsamler i forretningsøjemed om vores kunder, medarbejdere, franchisetagere, leverandører og andre enheder. Derudover værdsætter vi den tillid, der er placeret i os til ansvarligt at håndtere de personlige oplysninger, vi indsamler.

Disse retningslinjer og tilhørende principper er designet til at hjælpe os med retfærdigt og effektivt at håndtere personlige oplysninger med hensyn til indsamling, brug, offentliggørelse, opbevaring, nøjagtighed og sikkerhed.

Vi er forpligtet til at følge disse retningslinjer og vores principper. Vi forpligter os yderligere til at overholde enhver privatlivslov, der måtte gælde for de personlige oplysninger, vi måtte indsamle.

Fra tid til anden kan disse retningslinjer og vores principper ændres for at imødekomme de skiftende behov i vores forretning og/eller ændringer i gældende privatlivslove.

Webstedets privatlivsretningslinjer

Oplysninger om vores privatlivsretningslinjer og internetbrug På vores hjemmeside kan vi tilbyde funktioner. Vi indsamler kun begrænsede personlige oplysninger fra dig for at svare på dine onlineanmodninger.

Links til andre hjemmesider Vi kan tilbyde links til hjemmesider, der ikke drives af Kovalum. Vi er ikke ansvarlige for andre virksomheders politikker og praksis. Hvis du besøger en af disse linkede hjemmesider, bør du gennemgå deres privatlivs- og andre politikker.

Cookies Din webbrowser placerer cookie-filer på din computers harddisk. Denne hjemmeside bruger cookies til at huske de oplysninger, du giver os, så du ikke behøver at indtaste oplysningerne hver gang, du besøger hjemmesiden. Cookies hjælper os også med at forstå, hvilke områder af vores site der er populære ved at vise os, hvordan du og andre bruger vores site, samlet set.

Web-beacons Denne hjemmeside bruger også web-beacons til mange af de samme formål som cookies. Web-beacons indsamler ikke-personligt identificerbare oplysninger for at informere os om, hvordan vores hjemmeside bruges. Vi bruger denne information til at forbedre brugeroplevelsen på denne hjemmeside.

Ti privatlivsprincipper gældende for dine oplysninger

Princip #1 Vi er ansvarlige for de personlige oplysninger, vi indsamler om dig. Vi forpligter os til at sikre, at vi overholder vores privatlivsretningslinjer og disse privatlivsprincipper, når Kovalum eller andre enheder, der handler på vegne af Kovalum, indsamler og/eller bruger dine personlige oplysninger.

Princip #2 Vi vil identificere formålene, inden vi indsamler dine oplysninger. Vi indsamler kun personlige oplysninger til formål direkte forbundet med vores forretningsaktiviteter. For eksempel indsamler vi kun personlige oplysninger fra kunder, når de frivilligt giver oplysninger i følgende situationer: for at deltage i en konkurrence eller kampagne, for at sende os en kommentar om vores forretning eller for at besvare et spørgsmål eller bekymring. Før vi indsamler nogen personlige oplysninger, vil vi forklare årsagerne til indsamlingen.

Princip #3 Vi kræver din viden og samtykke til at indsamle, bruge og/eller videregive dine personlige oplysninger. Vi indsamler og bruger kun dine personlige oplysninger med din viden og samtykke, undtagen i begrænsede og specifikke tilfælde og som tilladt ved lov. For eksempel forbeholder vi os retten til at indsamle, bruge eller videregive oplysninger efter behov for at opfylde enhver lov, regulering eller juridisk forpligtelse, for at beskytte vores legitime forretningsinteresser, opfylde dine anmodninger eller samarbejde i en efterforskning af politimyndighederne eller en efterforskning vedrørende offentlig sikkerhed. Undtagen under sådanne specifikke omstændigheder kan du til enhver tid trække dit samtykke til vores brug af dine personlige oplysninger tilbage.

Princip #4 Vi indsamler kun oplysninger, der er nødvendige for identificerede formål. Vi vil kun indsamle oplysninger, der er nødvendige for at opfylde et identificeret formål. Vi vil indsamle disse oplysninger lovligt og retfærdigt.

Princip #5 Vi vil begrænse, hvordan vi bruger og/eller videregiver dine oplysninger. Hvis vi indsamler nogen personlige oplysninger fra dig, vil vi kun bruge det til dets identificerede formål. Vi vil ikke videregive det uden din viden, undtagen til vores agenter og/eller andre enheder, der handler på vores vegne. Vi opbevarer personlige oplysninger kun så længe, det er nødvendigt for de identificerede formål.

Personlige oplysninger, der ikke længere er nødvendige for et formål, vil blive slettet eller gjort anonyme. Lejlighedsvis vil vi med din tilladelse sende markedsføringsoplysninger til dig, såsom oplysninger om nye produkttilbud osv. Hvis du ikke samtykker i at modtage sådanne materialer, sender vi dem ikke til dig.

I forbindelse med forretningsdrift kan Kovalum dele personlige oplysninger med andre enheder, såsom professionelle rådgivere, leverandører eller agenturer. Enhver enhed, som vi deler personlige oplysninger med, er forpligtet til at overholde disse retningslinjer.

Andre enheder kan blive engageret af Kovalum til at udføre forskellige funktioner, såsom at opfylde ordrer, hjælpe med kampagner eller levere tekniske tjenester til vores hjemmesider og informationsteknologisystemer. Disse enheder kan have adgang til personlige oplysninger, hvis nødvendigt for at udføre sådanne funktioner. Dog må disse enheder kun bruge sådanne personlige oplysninger med det formål at udføre den funktion, for hvilken oplysningerne blev givet, og må ikke bruge dem til noget andet formål.

Kovalum sælger, overfører eller videregiver ikke personlige oplysninger til enheder uden for Kovalum-systemet. Du kan blive bedt om at modtage markedsføringsmaterialer fra vores partnere. Hvis du vælger at modtage sådanne materialer, vil Kovalum ikke dele dine personlige oplysninger med sådanne partnere, men vil derimod sende en mailing eller e-mail på deres vegne.

Kovalum forbeholder sig ret til at bruge eller videregive enhver information efter behov for at opfylde enhver lov, regulering eller juridisk anmodning, for at beskytte legitime forretningsinteresser, opfylde dine anmodninger eller samarbejde i enhver efterforskning fra politimyndighederne eller en efterforskning vedrørende offentlig sikkerhed.

Princip #6 Vi vil bestræbe os på at bruge information, der er så præcis som muligt. Generelt indsamler vi kun personlige oplysninger, der leveres direkte af dig. I sådanne tilfælde vil vi passe på at indtaste dine data korrekt, men vil typisk ikke gøre yderligere bestræbelser på at verificere dens nøjagtighed eller opdatere den. For eksempel, hvis du giver os et telefonnummer for at kontakte os, vil vi antage, at det er korrekt.

Princip #7 Vi vil beskytte dine personlige oplysninger. Vi beskytter alle personlige oplysninger, der indsamles og opbevares af os. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab eller tyveri, uautoriseret adgang, brug, offentliggørelse, kopiering eller ændring. Hvis vi overfører eller videregiver personlige oplysninger til en anden enhed, kræver vi, at denne enhed overholder de principper, der er angivet i disse principper og vores privatlivsretningslinjer.

Princip #8 Vi vil være åbne om vores politikker og praksis. Specifik information, som vi vil gøre tilgængelig for dig, inkluderer hvordan du får adgang til dine personlige oplysninger opbevaret af os, inklusive en generel redegørelse for dens brug, og generel information om vores privatlivsretningslinjer.

Princip #9 Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger. Vi erkender, at du under disse retningslinjer og under visse love kan have ret til at få adgang til dine personlige oplysninger. I den henseende skal en adgangsanmodning sendes skriftligt og leveres til Kovalum, 48 Nottingham Drive, Toronto, Ontario, M9A 2W5. info@kovalum.com.

bottom of page